Byggstart för kv Hägern – 36 lägenheter åt Sjöborgs Fastighetsförvaltning

Ett nytt kvarter byggs i Ormesta! Nu står vi i startgroparna med två flerbostadshus och totalt 36 lägenheter. Området kv Hägern ligger nära naturreservat Oset i Örebro. Våren 2022 ska husen som vi bygger åt Sjöborgs Fastigheter stå klara. Projektet är ritat av Bygd \ arkitektur. – Med avstamp i omkringliggande äldre bebyggelse skapas en […]
Read More