Takrenovering och solceller i Jannelund!

Byggnor rör sig västerut! Degerforsbyggen AB är vår beställare och nu är vi på plats i Jannelund. Här har vi tagit oss an att renovera och byta ut ca 500 kvm tak för att undvika framtida fuktskador.

Ett nytt sadeltak ska ersätta det befintliga taket, som har invändig takavvattning. En ny konstruktion med hängrännor och stuprör ska installeras – och även ny isolering på vind och befintliga ventkanaler. Ett önskemål från Degerforsbyggen AB är också samt att installera solceller på det nya taket.

FLER NYHETER