Byggstart för Ceciliagården i Järle

I juni togs spadtaget för Ceciliagården, ett LSS boende för utåtagerande personer inom autismspektrumet.

Byggnaden har utformats för att tillgodose både de boendes behov av trygghet och personalens behov och arbetsmiljö.

– Det blir ett boende för sex personer som behöver en stor trygghet runtomkring sig, säger verksamhetschefen Sophia Greek.

Igår sprängde vi bort delar av en bergsrygg där byggnaden ska ligga. Byggnor är totalentreprenör och beställare är Rasmusbyn i Nora AB. Inflytten är beräknad till midsommar 2021.

FLER NYHETER