Slutbesiktning av Eskilstunas modernaste kontorskvarter

På Kungsgatan 43 hittar vi kvarteret Vägbrytaren 1. Här har vi på Byggnor arbetat i samverkansform med Fastighets AB Stenvalvet och PQ Projektledning för att skapa Eskilstunas modernaste kontorskvarter: K43.

I november 2020 fick Byggnor kontraktet med Stenvalvet i Eskilstuna. Kontraktet avser etapp 5 som är en lokalanpassning på 1 258 m² i byggnaden K43 där slutbesiktningen av plan 3 nu är påbörjad. Fastigheten Vägbrytaren 1 genomgår en total modernisering där Stenvalvet skapar Eskilstunas modernaste kontorskvarter med flera typer av kontorslösningar samt en social mötesplats för spontana möten, luncher eller bara för att umgås en stund.

Entreprenaden har genomförts i samverkansform med Stenvalvet och innefattar nya ytskikt av golv, väggar och tak samt dörrar och glaspartier. Materialvalen är omsorgsfullt utvalda – samtliga klassade enligt SundaHus för ett bra miljöval.

I entreprenaden ingår även ett nytt fläktaggregat på taket inkl. nya ventilationskanaler och övriga installationer till plan 3.

En ytterligare aktör som varit involverad i moderniseringen av K43 är PQ Projektledning, som bidragit med projektering, projektledning och byggledning.

Nu ser vi fram emot att lämna över projektet till Stenvalvet.

FLER NYHETER