Grunden läggs för Fellingsbro folkhögskolas nya samlingssal

Nu gjuter vi. Drygt 200 sittande åskådare kommer att få plats när Fellingsbro folkhögskola byggs ut med en flexibel samlingssal.

Fokus på utbyggnaden är att skapa mer ändamålsenliga lokaler och att råda bot på trångboddheten som uppkommit då skolan vuxit med flera nya kurser. Flera grupp- och klassrum är inräknade i ytan till den nya delen av skolan.

Utbyggnationen beräknas ta 1,5 år att färdigställa och invigningen förväntas bli under senhösten 2023. Byggnor har generalentreprenad och beställare är Region Örebro.

FLER NYHETER