Första spadtaget för om- och tillbyggnation av Mosjö skola

Spadtaget är taget! Mosjö Skola har vuxit ur sin kostym och behöver större lokaler.

Sedan 2019 äger Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, Mosjö skola i Mosås och nu är det äntligen är dags för en om- och tillbyggnad av skolan. Här är Örebro kommun hyresgäst och hyresavtalet är på 30 år.

Skolan, som är en F-6-skola, ska utökas med en tillbyggnad i två våningar för klassrum och personalutrymme. Samtidigt kommer det ske en ombyggnation av bland annat specialsalar, matsal och kök. Tillbyggnaden binds ihop med den befintliga skolan genom en förbindelselänk som kommer att fungera som entré och vindfång.

– Från och med höstterminen 2025 kommer skolan kunna erbjuda skolplatser till elever som i dag skjutsas till andra skolor, säger Maria Liderås, regionchef på SBB.

– Detta är något vi önskat länge, säger Anette Larsson, rektor på skolan.

– Ett kul och spännande projekt där vi på Byggnor är totalentreprenör, säger projektledare Michael Källqvist.

Beställare av om- och tillbyggnaden som omfattar totalt 3 862 kvadratmeter är SBB.

FLER NYHETER