Byggnor totalrenoverar Folktandvården i Adolfsberg

Byggnor totalrenoverar Folktandvården i Adolfsberg. I stort sett går det säga att vi sparar skalet och återuppbygger innehållet efter Region Örebros regler och önskemål.

Efter att ha vunnit upphandlingen satte vi i april i gång att renovera de cirka 900 kvm som bland annat ska innehålla behandlingsrum, röntgen och labb.

Vatten och avlopp blir lite speciellt då det kan finnas särskilda krav gällande spillvattnets karaktär. Till exempel så ska det finnas amalgamavskiljare och avloppsvattnet ska vara behandlingsbart.

– Nästa steg är att strålskyddsskivor ska sättas upp, berättar arbetsledare Joakim Söderén.

Innan sommaren 2023 ska allt vara klart för inflyttning.

FLER NYHETER