Byggstart för Ceciliagården i Järle

I juni togs spadtaget för Ceciliagården, ett LSS boende för utåtagerande personer inom autismspektrumet. Byggnaden har utformats för att tillgodose både de boendes behov av trygghet och personalens behov och arbetsmiljö. – Det blir ett boende för sex personer som behöver en stor trygghet runtomkring sig, säger verksamhetschefen Sophia Greek. Igår sprängde vi bort delar […]
Read More