Byggstart för kv Hägern – 36 lägenheter åt Sjöborgs Fastighetsförvaltning

Ett nytt kvarter byggs i Ormesta! Nu står vi i startgroparna med två flerbostadshus och totalt 36 lägenheter. Området kv Hägern ligger nära naturreservat Oset i Örebro. Våren 2022 ska husen som vi bygger åt Sjöborgs Fastigheter stå klara. Projektet är ritat av Bygd \ arkitektur. – Med avstamp i omkringliggande äldre bebyggelse skapas en […]
Read More

Byggstart för Ceciliagården i Järle

I juni togs spadtaget för Ceciliagården, ett LSS boende för utåtagerande personer inom autismspektrumet. Byggnaden har utformats för att tillgodose både de boendes behov av trygghet och personalens behov och arbetsmiljö. – Det blir ett boende för sex personer som behöver en stor trygghet runtomkring sig, säger verksamhetschefen Sophia Greek. Igår sprängde vi bort delar […]
Read More